เครื่องอบฟิล์มหด

เครื่องอบฟิล์มหดคืออะไร?

เครื่องอบฟิล์มหด เป็นเครื่องที่ใช้ความร้อนอบพลาสติกให้แนบห่อหุ้มไปกับสิ่งของนั้นๆ เป็นการแพ็คหีบห่อบรรจุภัณฑ์อย่างเรียบร้อยสวยงาม สามารถใช้ได้กับวัสดุหลากหลายแบบ มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสม

 

เครื่องอบฟิล์มหดมีประโยนช์อย่างไร?

เครื่องอบฟิล์มหด เป็นเครื่องที่มีลักษณะเป็นอุโมงค์สำหรับให้สิ่งของผ่านเข้าไป เป็นการอบด้วยลมร้อนทำให้แผ่นฟิล์มหดเข้ารูปไปกับสิ่งของที่ต้องการห่อหุ้ม มักใช้ในงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการห่อสินค้า การแพ็คบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขวดน้ำโหล

การแพ็คขวด หรือการห่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยแผ่นฟิล์ม แนะนำให้ใช้เครื่องอบฟิล์มหด จะช่วยทุ่นแรง และประหยัดเวลาได้มาก เครื่องอบฟิล์มหด จะทำงานต่อจากเครื่องห่อฟิล์ม โดยใช้ความร้อนทำให้ฟิล์มหดรัดกับตัวสินค้า แนบสนิท และดูสวยงาม

การเลือกซื้อเครื่องอบฟิล์มหด

เครื่องอบฟิล์มหดมีหลายรุ่น หลายขนาด การเลือกใช้งานให้ดูจากรูปแบบของฟิล์มที่ใช้ ขนาด และจำนวนของสินค้าที่จะนำมาแพ็ค เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เครื่องอบฟิล์มขนาดเล็ก ก็สามารถแพ็คสินค้าได้เยอะ และยังประหยัดไฟอีกด้วย

Visitors: 46,018