เทปกาว

เทปกาว คือถือว่าเป็นวัสดุที่จำเป็นใช้กันเป็นจำนวนมาก
เป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วไป

ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องเย็น ส่งออกไปต่างประเทศ
ร้านค้าพาณิชย์ ร้านเครื่องเขียน ร้านฮาร์ดแวร์
ในงานบริษัท ธุรกิจต่างๆ หรือแม้กระทั่งงานที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน 
เทปกาว ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็น มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมาก 
เพราะสามารถใช้ในงานด้าน ปิดกล่องกระดาษ ปิดถุงพลาสติก ธุระกิจบรรจุภัณฑ์
เทปกาว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ติดวัสดุ ซ่อมแซมหรือการติดวัตถุอื่นๆ ได้อีกมากมาย อเนกประสงค์ 

 

 

 

Visitors: 282